Pole tekstowe

Wieś Cisownik. Tradycja i kultura

Stare zdjęcia mieszkańców wsi

Stare zdjęcie. Wieś Cisownik Stare zdjęcie. Wieś Cisownik Stare zdjęcie. Wieś Cisownik Stare zdjęcie. Wieś Cisownik Stare zdjęcie. Wieś Cisownik Stare zdjęcie. Wieś Cisownik Stare zdjęcie. Wieś Cisownik Stare zdjęcie. Wieś Cisownik. Dawne wesele Stare zdjęcie. Wieś Cisownik Stare zdjęcie. Wieś Cisownik Stare zdjęcie. Wieś Cisownik Stare zdjęcie. Wieś Cisownik Stare zdjęcie. Wieś Cisownik Stare zdjęcie. Wieś Cisownik Stare zdjęcie. Sosnowski Zygmunt „Było to w roku 1936. Byłem
w szóstym oddziele Nauczycielka (…?) Zdjęcie przy polach przyłoskich”
Pamiątka od żywicy Sosnowski Zygmunt 1940 rok. Stare zdjęcie. Wieś Cisownik „Pamiątka od żywicy
Sosnowski Zygmunt
Grabarczyk Henryk
dnia 14. 07. 1940 roku”
Wieś Cisownik Wieś Cisownik. Jagody w koszach sosnowych Wieś Cisownik. Koszenie kosami. zdjęcie na festynie Cisownik pieczątka z żarnami